تماس با سردبیر پایگاه خبری مجلس نیوز:

مهدی مهدویان صدر

 

Email: mehdi.mahdavian [at] majles [dot] ir

 

نمابر:

83357735