كد مطلب: 34108
تاريخ انتشار: 27 فروردین 1398 ساعت 12:33

ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صمت در خصوص واگذاری معادن به قوه قضائیه

گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صمت در خصوص واگذاری معادن به قوه قضائیه ارجاع شد.

 نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه، 27 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه کرد حقوق دولتی در استان های همدان، مرکزی، کرمان، یزد و آذربایجان غربی و سایر استان ها دارای منابع معدنی، گفت: کمیسیون با توجه به ضرورت انجام تحقیق و تفحص طی جلسه ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی را تهیه و در کمیسیون تصویب کرد.

قاضی پور در توضیح این گزارش یادآور شد: عدم وجود سامانه متمرکز برای ارائه اطلاعات و آمار حوزه معادن کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم ترین چالش های تحقیق و تفحص بود به طوری که آمار ارائه شده توسط سازمان های استانی عموما دارای تناقضات متعدد بوده و کامل و جامع نمی باشد.

مسعود پزشکیان پس از ایراد گزارش تحقیق و تفحص مذکور، یادآور شد: این گزارش نهایی است و نیازمند رأی گیری نمی باشد لذا به قوه قضائیه ارجاع می گردد.
آخرین اخبار