كد مطلب: 33770
تاريخ انتشار: 13 بهمن 1397 ساعت 14:12

تغییرکاربری در خارج از حریم شهرها متوقف شود

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تغییرکاربری درخارج از حریم شهرها متوقف شود،گفت: ضربه به تولید و محیط زیست با تغییرکاربری های غیر قانونی در اراضی کشاورزی بسیار نگران کننده است.

 


 مجید کیان پور  در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  درباه وضعیت  تغییر کاربری در اراضی کشاورزی،گفت: تغییر پیدرپی کاربری، اراضی کشاورزی بسیار نگران کننده است زیرا تولید  محصولات کشاورزی بطور مستقیم با امنیت غذایی سروکار دارد اما باید هزینه های تولید را برای تولیدکننده نیز در این راستاکاهش داد تا ماندگاری در صنعت کشاورزی برای تولید کننده صرفه اقتصادی داشته باشد.

  تغییر کاربری غیرقانونی ضربه مهلک به تولید و محیط زیست  وارد می‌کند

 نماینده مردم درود وازنا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید بررسی و واکاوی شود که چه افرادی  مانع از اجرایی شدن قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی می شوند  زیرا  تغییر کاربری های غیر قانونی  می تواند ضربات مهلکی به تولید و محیط زیست وارد کند.

 کیانپور افزود: قانون جلوگیری  از  تغییرکاربری در اراضی کشاورزی با صلابت و اراده جدی  اجرایی شود تا حقی از افراد نادیده گرفته نشود و این در حالی است که نباید اجازه داد، برخی ها با سو استفاده ساختار عمرانی کشور را به سمت اقدامات غیر قانونی هدایت کنند.

تغییر کاربری در خارج از حریم شهرها متوقف شود

 عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه  تغییرکاربری در خارج از حریم شهرها متوقف شود یادآورشد: برخورد با قانون شکنان  درتغییرکاربری اراضی کشاورزی در  اولویت قرار گیرد زیرا ما در آینده جوابی  برای نسل آینده نخواهیم داشت./

پایان پیام
آخرین اخبار