كد مطلب: 33069
تاريخ انتشار: 1 آبان 1397 ساعت 08:59

طرح دوفوریتی استثنا کردن برخی نهادها از قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای بقای شهردار تهران بود

نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: طرح دو فوریتی استثنا کردن برخی نهادها از قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای بقای شهردار تهران تهیه شده بود و دلیل طراحان این بود که مردم تهران با اجرای این قانون متضرر می‌شوند در حالیکه واقعیت اینگونه نیست.

 


غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اظهار داشت: با استثنا کردن مدیران برخی دستگاه‌ها از دایره شمول اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان موافق نیستیم.

نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: موضوع طرح دوفوریتی استثنا کردن برخی مدیران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان در فراکسیون مستقلین ولایی مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت و موضوع استثناء کردن برخی مدیران از شمول این قانون با مخالفت قریب به اتفاق نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین روبه رو شد.

استثناکردن برخی مدیران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان به اقتدار مجلس ضربه می‌‍زند

وی با بیان اینکه اگر قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای برخی مدیران استثنا شود، اعتبار و اقتدار مجلس در افکار عمومی می‌شکند، افزود: درست یا غلط این قانون باید اجرا شود تا نمایندگان در زمان قانون نویسی دقت بیشتری به خرج دهند. وقتی که قانون تصویب می‌شود، همگان باید دندان طمع را بکشند.

جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: قول می دهم که این طرح دوفوریتی در خصوص استثنا کردن برخی نهادها از شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان رای نمی‌آورد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به هر دلیلی و بر مبنای این استدلال که اگر قانون منع به کارگیری بازنشستگان اجرائی شود، مردم تهران متضرر می شوند، نمی توان این قانون را تخصیص زد، گفت: مردم تهران نیز با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ضرر نمی کنند، بلکه مردم تهران از بی قانونی متضرر می‌شوند.

طرح دو فوریتی استثنا کردن برخی نهادها از قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای بقای شهردار تهران تهیه شده بود

وی افزود: این طرح دو فوریتی برای بقای شهردار تهران تهیه شده بود ولی برای اینکه روغن داغ طرح اضافه شود، می‌خواستند چند مجموعه اطلاعاتی و امنیتی را نیز از شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثنا کنند.

نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: از 70 نماینده حاضر در جلسه فراکسیون مستقلین ولایی، 69 نفر مخالف استثنا کردن برخی نهادها از قانون منع به کارگیری بازنشستگان بودند و یک نفر هم موافق اصلاح قانون مذکور بود ولی با جدیت موافق این اصلاح نبود./

پایان پیام
آخرین اخبار