كد مطلب: 13467
تاريخ انتشار: 26 شهریور 1392 ساعت 11:06

مصونیت پارلمانی به‌معنای توهین نیست

غلامرضا اسداللهی

سال 91 بود، 9 دی این سال. برخی نمایندگان مجلس در تب و تاب بزرگداشت این روز و تریبون هم به نماینده‌ای داده شد که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند در این روز چه خواهد گفت. نشریه او هم 9 دی نام دارد و آن روز هم 9 دی بود که به پشت تریبون رفت. بار دیگر فرزندان آیت‌ا... هاشمی در سیبل رسایی قرار گرفتند. پس از این اظهارات بود که مهدی هاشمی به دادگاه رفت و از او شکایت کرد و دستگاه قضایی هم پیگیر این شکایت شد به نحوی که از مجلس خواست تا بررسی کند آیا نطق آن روز رسایی در چارچوب نمایندگی بوده یا اغراض سیاسی تا بتواند صریح‌تر به پرونده او رسیدگی کند. حالا هم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان معتقد است رسایی نباید به‌دلیل مصونیت نمایندگی هر آنچه خواست بگوید. در این راستا با غلامرضا اسداللهی نماینده مجلس که البته قاضی هم هست به گفت‌وگو نشستیم که متن آن در ادامه می‌آید:

9 دی سال گذشته ظاهرا آقای رسایی نطقی علیه خانواده آقای هاشمی داشتند و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را بررسی کرده است. به کجا رسیدید؟

درمورد آقای رسایی چندین موضوع در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح است که یکی از آنها شکایت خانواده آقای هاشمی از اوست و هیات درحال بررسی موضوع است.

جالب است که مجلس به این موضوع پرداخته است.

بررسی نطق آقای رسایی درمورد خانواده آقای هاشمی طبق استعلام دستگاه قضایی از مجلس نیست به این نحو که پس از آن نطق، آقای هاشمی به دستگاه قضایی شکایت کرد. اکنون هم دادگاه ویژه روحانیت از مجلس خواسته تا بررسی شود نطق آقای رسایی در راستای وظایف نمایندگی و در چارچوب قانونی بوده است یا خیر که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مسئول این بررسی شده است. حالا این هیات باید بررسی کند و نوار آن نطق را گوش و متن پیاده‌شده آن را بررسی کند.

شاید نظر هیات این باشد که نطق 9 دی رسایی درچارچوب مصونیت نمایندگی بوده است؟

به هر حال برای همین موضوع است که می‌گوییم باید بررسی شود. نمایندگان هم مانند سایر اقشار جامعه هستند و تفاوتی با آنها ندارند. مصونیتی در قانون برای آنها مشخص شده است که دربرخی جهات تفاوت دارند اما این مصونیت دلیل نمی‌شود که نماینده‌ای اقداماتی انجام دهد و یا اظهاراتی داشته باشد و پس از آن تصور کند به‌دلیل مصونیت از حاشیه امن برخوردار است. اصلا این تلقی درمورد مصونیت نمایندگان نباید وجود داشته باشد چون مصونیت به‌معنای دیگر است.

یعنی اگر دستگاه قضایی درخواست استعلام از مجلس نمی‌کرد، مجلس خودش به این نطق که گفته می‌شود طی آن به خانواده آقای هاشمی اهانت شده است، رسیدگی نمی‌کرد؟

بار دیگر تاکید می‌کنم که بررسی درمورد آقای رسایی بر اساس استعلام دادگاه ویژه روحانیت است و شاید خود مجلس هم به آن رسیدگی می‌کرد.هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید موضوعی را طی گزارش یا شکایت دریافت کند تا بتواند رسیدگی کند.

معمولا این شکایت‌ها یا گزارش‌ها از کجا به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان داده می‌شود؟

معمولا شکواییه‌هایی است که نمایندگان خودشان به هیات می‌دهند و در برخی مواقع از خارج مجلس مطرح می‌شود. این هیات جلسات مستمر برای رسیدگی به این شکایات یا گزارش‌ها را دارد.

این شکایت‌ها درچه مواردی است؟

برخی از آنها در مورد حوزه انتخابیه یک نماینده است و برخی دیگر نطق آنها یا اقداماتشان است. موضوع شکایاتی که به این هیات می‌رسد متنوع و گوناگون است. این هیات به گزارش‌های واصله درباره سوء‌استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های متعارف وی، گزارش‌های مربوط به خلاف شئون نمایندگی، گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و گزارش هیات‌رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد 78 تا 81 و 88 تا 91 آئین‌نامه داخلی مجلس رسیدگی می‌کند.

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با محرزشدن تخلف نماینده چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ به‌طور طبیعی حق اخراج یا بستن تریبون را ندارد.

این کار را نمی‌کنیم. اخراج در حیطه اختیارات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیست. مگر هر فردی که متهم است را باید به اعدام محکوم کرد؟

پس هیات درمورد نمایندگان متخلف چه تصمیمی می‌گیرد؟

هرچه قانون تعیین کرده که شامل تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک‌دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات‌رئیسه مجلس و هیات‌رئیسه کمیسیون‌ها، لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته‌های تحقیق و تفحص، لغو عضویت در هیات‌رئیسه مجلس و هیات‌رئیسه کمیسیون‌ها، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیات و تصویب مجلس و لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیات و تصویب مجلس است.

پرونده مفتوح دیگر در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان چیست؟

پرونده‌هایی درحال بررسی است که یکی از آنها درباره نماینده‌ای بود. وی در زمان بررسی وزرای پیشنهادی به مجلس متنی را درمورد دکتر نجفی منتشر کرد که هیات‌رئیسه این موضوع را به رئیس مجلس گزارش داد و دکتر لاریجانی هم از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواست تا پیگیر موضوع باشد. بعد از بررسی مشخص شد که ظاهرا این نماینده مجوز انتشار نامه را از رئیس وقت مجلس یعنی محمدرضا باهنر دریافت کرده است.

پس یعنی به‌طور قانونی منتشر و پخش شده است؟

ظاهرا که این‌طور می‌گویند.

آخرین اخبار