كد مطلب: 12157
تاريخ انتشار: 30 تیر 1392 ساعت 21:25

مصباحی مقدم:

تحولات پخته سیاسی در گرو تشکیل احزاب قوی

عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به تشکیل احزاب فراگیر» گفت:جامعتین گروه مرجع حزب فراگیر باشند نه عضو آن.

مدتی است بحث بر سر تشکیل احزاب فراگیر اصولگرا و اصلاح طلب در فضای سیاسی کشوربالا گرفته است؛ گرچه این موضوع از سوی اصولگرایان بعد از انتخابات ریاست جمهورییازدهم و احتمالا برای بازسازی این جریان مطرح شده اما آنها به همتایان خود درجریان اصلاح‌طلب هم پیشنهاد می‌کنند که آنها هم به فکر تشکیل حزب فراگیر باشند.

 با توجه به وجود سلایق و دیدگاههای مختلف در هر یک از دو جریان عمده سیاسی کشورتشکیل احزاب فراگیری که تمامی این طیف‌ها را تحت پوشش قرار دهد، جای مطالعه و بررسیدارد، به ویژه اینکه هنوز بسیاری از افراد شاخص در جریانات سیاسی کشور اظهارنظرمشخصی درباره تشکیل احزاب فراگیر نداشته‌اند و اینکه چه کسانی رهبری جریانات فراگیررا به عهده بگیرند نیز موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

 یک عضو جامعه روحانیت مبارز در همین رابطه می‌گوید که در حال حاضر در دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب ظرفیت تشکیل احزاب فراگیر وجود دارد. او همچنین معتقد است که وجود لیدرهای شناخته شده و معتبر برای احزاب فراگیر اینامکان را فراهم می‌کند که احزاب مختلف درون یک جامعه دور یکدیگر جمع شوند.

 

 با تقسیم‌ بندی چپ و راست بهزاد نبوی موافق نیستمحجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم اظهار کرد: از سال‌های گذشته تا حالا روشنشده که در کشور ما دو دیدگاه و گرایش کلی وجود دارد؛ یک گرایش تحت عنوان اصولگرایانو یکی تحت عنوان اصلاح‌طلبان مطرح است؛ اگرچه در گذشته بنا به تقسیم‌بندی آقایبهزاد نبوی این دو جریان به جریان راست و چپ موسوم شدند که من با این نوع خط‌کشی واسم‌گذاری اصلا موافق نیستم.

 وی افزود: جریان اصولگرا در حال حاضر پراکنده است و گروه‌های متعددی دارد که اینگروه‌ها در هنگام انتخابات همت می‌کنند که به هم نزدیک شوند اما هر کاری می‌کنند بهنتیجه نمی‌رسند، جریان اصلاح‌طلب نیز شامل گروه‌های متنوعی است و تمام تلاش آنها هماین است که در انتخابات به وحدت نظر برسند که گاهی می‌رسند و گاهی نمی‌رسند.

 سیاستمداران نیم‌نگاهی به تشکیل نظام پارلمانی داشته باشندنماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه برای اداره کشور، نظام ریاستیپارلمانی به طور عمده وجود دارد، یادآور شد: بیانات سال گذشته مقام معظم رهبری درکرمانشاه یک جهت‌دهی به سیاستمداران می‌دهد که نیم نگاه و مطالعه‌ای نسبت به تشکیلنظام پارلمانی داشته باشند و این پارلمان باشد که منشا انتخاب رییس‌جمهور یانخست‌وزیر باشد.

 مصباحی‌مقدم تاکید کرد: چه بخواهیم به نظام پارلمانی برسیم و چه بخواهیم در نظامریاستی پارلمانی فعلی باقی بمانیم، روشی که اکنون در مسائل سیاسی داریم مشکل‌زا وچالش‌برانگیز است زیرا غالبا افراد هستند که به میدان می‌آیند و گاهی گروه‌ها روییک فرد هم توافق نمی‌کنند؛ در واقع اینطور نیست که گروه‌های سیاسی کسی را به عنوان فردی از درون یک مجموعه پیشنهاد بدهند بلکه این اشخاص هستند که به میدان می‌آیند وگاهی حمایت می‌شوند و گاهی نمی‌شوند، برخی اوقات حمایت نشدن آنها هم باعث بروزمشکلاتی می‌شود.

 درانتخابات‌های اخیر افراد به میدان رقابت آمدند، نه جریانات سیاسیاین نماینده اصولگرای مجلس در ادامه با بیان اینکه در انتخابات ریاست‌جمهوریادوار نهم، دهم و یازدهم افرادی برای رقابت به میدان آمدند و نه جریانات و تشکل‌هایسیاسی، تصریح کرد: نتیجه این کار این می‌شود که تعدد و تکثر در هر یک از دو جریاناصولگرا و اصلاح‌طلب پدید می‌آیند و در هیچ یک از دو جریان به فرد واحد نمی‌رسد یااین اتفاق کمتر می‌افتد مثل انتخابات اخیر.

 این عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: این امر باعث می‌شود هزینه زیادی برای رقابتانتخاباتی وجود داشته باشد و نتیجه‌اش این است که انتخابات هیچ قابل پیش‌بینی نیستو ثانیا فردی می‌آید که تیم آماده‌ای برای مدیریت کشور ندارد زیرا یک فرد به میدانآمده و نه یک جریان سیاسی کارآمد.

 با تشکیل احزاب،افراد یکباره برجسته نمی‌شوندوی افزود: به هر حال نتیجه این امر این است که ما نیازمند تشکیل جریانی فراگیرهستیم زیرا اگر حزب تشکیل شود فوایدی دارد و یکی از فوایدش این است که تمام کسانیکه به نحوی مایلند وارد حوزه مسائل سیاسی شوند عضو حزب می‌شوند و درون یک جریان ویک حزب رشد می‌کنند و تشخص و موقعیت پیدا می‌کنند، در این صورت افراد به تدریج بالامی‌آیند و هیچ کس یک باره بالا نمی‌آید و برجستگی پیدا نمی‌کند که همه را خیره کند،همچنین هیچ کس هم یک باره افت نمی‌کند که همه از افت او خیره شوند بلکه رشد و رویشو احیانا افت و افول هر دو تابع یک حرکت آرام تدریجی، معقول و حساب شده است.

 مصباحی‌مقدم درباره فواید تشکیل احزاب فراگیر و قدرتمند، خاطرنشان کرد: حزب موجبایجاد کادر و کادرسازی می‌شود، حزب باید برنامه بدهد و حول برنامه به رقابتانتخاباتی بپردازد و نشان دهد کاندیدای او از شایستگی لازم برای اجرای برنامهبرخوردار است.

 تحولات پخته سیاسی در گرو تشکیل احزاب قوینماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در حال حاضر اینطور نیست که روسای جمهورما برنامه ارائه کنند، همین تبلیغات انتخابات گذشته نشان داد، اکثرا برنامه نداشتندو بعضی‌ها که برنامه داشتند در اقلیت بودند؛ این نشان می‌دهد تحولات سیاسی ماناپخته است، تحولات پخته وقتی پدید می‌آید که احزاب قدر و قوی شکل بگیرند و اگر مایک نظام حزبی و چند حزب قوی و قدر داشته باشیم قدرت میان آنها مبادله می‌شود.

 وی با بیان اینکه سازوکار حزبی، رعایت قانون‌مندی را می‌طلبد، تاکید کرد: حزبسازوکاری دارد که لزوما باید قانون‌مندی را رعایت کند و اگر رعایت نکند راهکارهاییبرای انحلال حزب وجود دارد، اگر هم مناقشه‌ای در رفتار یک حزب وجود داشته باشد سعیمی‌کند آن را اصلاح کند، اگر یک حزب حرکت نسنجیده و نپخته‌ای داشته باشد و میدانسیاست را ببازد در شعارها، برنامه‌ها و شخصیت‌هایی که آنها را به عرصه رقابت واردکرده تجدیدنظر می‌کند.

 مصباحی‌مقدم همچنین گفت: در شرایطی که سازوکار حزبی وجود داشته باشد، وقتی هم کهیک حزب برنده شود تیمش از قبل تعریف شده و کسانی هستند که از نظر علمی و سیاسیپخته‌ و از نظر تجربی باسابقه هستند زیرا اگر افراد باتجربه را رو نکنند در دور بعدمی‌بازند.

 این نماینده اصولگرای مجلس با تاکید بر ضرورت تشکیل احزاب فراگیر،‌ خاطرنشانکرد: این کار نیازمند این است که سران مجموعه احزاب موجود، جمعیت‌ها، گروه‌ها،انجمن‌ها و هر عنوان دیگری که تشکل‌شان دارد، گرد هم بیایند، اساسنامه فراگیر تهیهکنند و متعهد باشند که به هم بپیوندند؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد ما شاهد پیدایشحرکت‌هایی کاملا استثنایی نخواهیم بود که به صورت پیش‌بینی نشده موقعیت را به دستمی‌گیرند و در نتیجه انتخابات و رفتار مردم قابل پیش‌بینی خواهد بود.

 جلوگیری از ورود افراد غیر حزبی؛ آفت تشکیل احزاب فراگیروی در ادامه آفت‌های تشکیل احزاب فراگیر نیز گفت: آفتش این است که دیگر هیچ کسخارج از احزاب نمی‌تواند وارد رقابت شود و ممکن است در این وسط حقی از کسانی تضییعشود، در اینجا معمولا اقلیت‌ها و افراد مستقل پدید می‌آیند.

 نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: اگر با نیات خیر و نیت خدمت به نظامجمهوری اسلامی، دفاع از کشور و ملت، دو حزب قوی و قدر شکل بگیرند و به گونه‌ایساماندهی شوند که دچار آفت‌های ناشی از تشکیل احزاب فراگیر نشوند و بزرگانی باشندکه آنها را معیار قرار دهند و معیارها و شاخص‌هایی وجود داشته باشد که این احزابفراگیر حول آن کار کنند در این صورت احزاب فراگیر می‌توانند تا حدی مصونیت هم پیداکنند.

 با وجود احزاب فراگیر، اپوزیسیون خارج از نظام شکل نمی‌گیردمصباحی‌مقدم اضافه کرد: وقتی احزاب شکل بگیرند در صورتی که یک حزب پیروز شود حزبدیگر اپوزیسیون خواهد شد و اپوزیسیون خارج از نظام شکل نمی‌گیرد، در تمام کشورهاییکه حزب دارند اپوزیسیون یعنی گروه رقیب و گروهی که منتظر به دست گرفتن قدرت در دوربعد است.

 وی گفت: یکی از عیوبی که ما داریم این است که به دلیل اینکه در نظام جمهوریاسلامی، احزاب قوی و قدر شکل نگرفته معنای اپوزیسیون کسانی هستند که خارج ازنظام‌مند، کسانی که در قبال نظام موضع دارند و نه دولت و رییس‌جمهور و حزب پیروز وخطر این برای نظام ما از نظر داخلی و خارجی بیشتر است.

 مصالح ملی اقتضا می‌کند که اپوزیسیون، درون نظام باشدوی با بیان اینکه منافع و مصالح ملی اقتضا می‌کند که اپوزیسیون، درون نظام باشد،یادآور شد: در کشورهای دیگر وقتی یک حزب نتواند اکثریت قاطع را در پارلمان به دستبیاورد احزاب ناچار می‌شوند به صورت مشترک دولت تشکیل بدهند و مسئولیت بپذیرند دراین شرایط حزب اقلیت، اپوزیسیون هم نخواهد بود بلکه مشارکت می‌کند و در فعالیت‌هابر اساس کرسی‌هایی از مجلس که در اختیار دارد سهم می‌گیرد و تعدادی از وزرا را بهخود اختصاص می‌دهد،‌ این باعث می‌شود آنها احساس تعلق بیشتری کنند و در خدمت نظام ومردم باشند. به نظر من چنین چیزی ضرورت روزگار ماست.

 این عضو جامعه روحانیت مبارز درباره اینکه چه کسانی می‌توانند رهبری احزابفراگیر را در دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب به دست بگیرند، گفت: این افراد کسانیهستند که اکنون روسای گروه‌های سازمان یافته‌اند یا اشخاصی که تجربه طولانی درفعالیت‌های حزبی و جمعی دارند و یا شخصیت‌های منفرد و مستقلی که حزب و گروه ندارنداما شخصیت برجسته‌ای هستند، تجربه و پختگی دارند، نام‌آورند و می‌شود روی آنها حسابکرد اگرچه استفاده از کسانی که روحیه کار جمعی ندارند قدری سخت است اما اگر بشوداین افراد را در شورای مرکزی یک حزب قوی در هر یک از دو جریان شکل داد، احزابفراگیر شکل می‌گیرند.

 نماینده مردم تهران در مجلس درباره رهبری حزب فراگیر اصولگرایان توسط جامعتین نیز خاطرنشان کرد: جامعتین خود مدعی حزب نیستند و کارکرد حزبی ندارند زیرا حزب بایدرده داشته باشد و از صنوف و توده‌های مختلف عضوگیری کند و یک صنف نمی‌تواند یک حزبتشکیل دهد. روحانیت و مدرسین به طور عمده از باب تکلیف دینی وارد کار جمعی و سیاسیشدند و کار سیاسی‌شان هم اینطور نیست که تمام هویت آنها را شکل دهد بلکه بخشی ازفعالیت آنهاست. آنها گاهی از اینکه وارد عملیات جدی سیاسی شوند پرهیز می‌کنند.

 جامعتین گروه مرجع حزب فراگیر باشند نه عضو آنوی ادامه داد: خوب است این دو گروه به عنوان دو گروه مرجع برای یک حزب فراگیرتلقی شوند نه اینکه عضو مجموعه حزبی شوند. در حال حاضر گروه‌هایی مثل موتلفه، جامعهاسلامی مهندسین، پزشکان، دانشگاهیان، دانشجویان، بازار، جامعه زینب و مجموعه‌ای که۱۸ گروه‌اند و گاهی تا ۲۸ گروه هم از آنها اسم برده می‌شود، می‌توانند با هم یک حزبقوی و قدر شکل دهند.

 مجمع روحانیون مبارز می‌تواند تشکیل‌دهنده حزب فراگیر باشدمصباحی‌مقدم درباره تشکیل حزب فراگیر اصلاح‌طلبان نیز تصریح کرد: در بیناصلاح‌طلبان این اشکال وجود ندارد که مجمع روحانیون مبارز خودش تشکیل‌دهنده حزبفراگیر اصلاح‌طلبان باشد زیرا این تشکل خودش را رسما حزب می‌داند، اساسنامه حزبیدارد و ثبت حزبی شده است. شاید آنها نگران این نباشند که در قالب حزب درآیند، اگرچهکارکرد حزبی روشن ندارند به این دلیل که یک صنف هستند.

 ظرفیت تشکیل احزاب فراگیر اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود دارداین نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به وجود گروه‌های مختلف در مجموعهاصلاح‌طلبان، گفت: اگر دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب هر کدام بخواهند جداگانه یکحزب تشکیل دهند این ظرفیت در حال حاضر وجود دارد و خیلی هم دردسری ندارد زیرا هرکدام از این مجموعه‌ها جمع قابل توجهی را تحت پوشش خود دارند و می‌توانند خیلی سریعآنها را به حزب فراگیر تبدیل کنند.

 وی درباره وجود اختلاف‌نظرها در دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب و امکان تشکیلاحزاب فراگیر در این شرایط، یادآور شد: تشکیل احزاب فراگیر با وجود اختلاف‌نظرهاممکن است زیرا درون خود احزاب هم گرایش‌های متفاوتی هست اما افراد روی اصول مشترکبا هم به وحدت می‌رسند. گاهی ممکن است دیدگاه‌های اختلافی خود را حفظ کنند و گاهیدر گفت‌وگوها، دیدگاه‌هایشان را به هم نزدیک کنند و به اشتراک‌شان بیفزایند.

 

 لیدرهای شناخته شده می‌توانند احزاب را دور هم جمع کنند


مصباحی‌مقدم در پایان گفت: آنچه در این میان اهمیت دارد، وجود لیدرهای شناختهشده و معتبر است که اگر چنین اتفاقی بیفتد آن لیدرها می‌توانند این مجموعه‌ها رادور هم جمع کنند.

منبع:  ایسنا

آخرین اخبار