ارسلان فتحی پور

جنسیت: مرد

آدرس وب سایت: http://www.fathipor.com/

استان: آذربایجان شرقی

شهر: کلیبر

آدرس: تهران مجلس شورای اسلامی

ارسلام فتحی پور متولد 1344 از شهرستان تبریز با سابقه 2 دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی دوره هشتم و سابقه 26 سال مدیریت در بخش های دولتی، نیروهای مسلح و خصوصی