علی لاهوتی

نماینده مردم شریف لنگرود

سوابق و فعالیت ها: - شهردار - مدیر کل استانداری تحصیلات: - لیسانس مدیریت