عزت الله یوسفیان ملا

نماینده مردم شریف آمل

سوابق و فعالیت ها: - مدیر ستادی قوه قضاییه تحصیلات: - دانشجو دکترای حقوق خصوصی و بین الملل