علیرضا محجوب

نماینده مردم شریف تهران

سوابق و فعالیت ها: - دبیر کل خانه کارگر - نماینده دوره های پنجم، ششم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی تحصیلات: - لیسانس تاریخ کمیسیون: - عضو کمیسیون اجتماعی