سید عنایت الله هاشمی

نماینده مردم شریف سپیدان

سوابق و فعالیت ها: - فرماندار - مدیرکل - نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تحصیلات: - لیسانس قضایی کمیسیون: - عضو کمیسیون صنایع و معادن