مهدی سنایی

نماینده مردم شریف نهاوند

سوابق و فعالیت ها: - استاد دانشگاه تهران - رایزن سابق سفارت ایران در قزاقستان و روسیه - رئیس موسسه مطالعات بین الملل ایران تحصیلات: - دکترای علوم سیاسی