محمد رضا رضایی

نماینده مردم شریف جهرم

سوابق و فعالیت ها: - شهردار - مدیر پشتیبانی دانشگاه - نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تحصیلات: - دکترا (پزشک عمومی) کمیسیون: - نایب رئیس اول کمیسیون عمران