سید احمد رضا دستغیب

نماینده مردم شریف شیراز

سوابق و فعالیت ها: - استاد دانشگاه - مشاور استاندار - مدیر سازمان - هیات علمی دانشگاه - نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تحصیلات: - دکترای علوم سیاسی کمیسیون: - نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی