شهباز حسنپور

نماینده مردم شریف بردسیر / سیرجان

سوابق و فعالیت ها: - شهردار - فرمانده سپاه - مسئول بسیج - مدیرکل شهر و روستای استان کرمان - نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تحصیلات: - لیسانس مدیریت دولتی کمیسیون: - عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات