یعقوب جدگال

نماینده مردم شریف چابهار / نیکشهر

سوابق و فعالیت ها: - معاون آموزشگاه چابهار - نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تحصیلات: - کارشناسی آموزشی ابتدایی