علی اکبر آقایی

آدرس محل کار: نماینده مردم شرف سلمس

بیوگرافی: علی اکبر آقایی مغانجویی در سال 1326 در شهر سلماس به دنیا آمد. وی نماینده مردم سلماس در مجلس ششم، هفتم و هشتم می باشد. علی اکبر آقایی مغانجویی عضو کمیسیون عمران مجلس و عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه بود. سوابق و فعالیت ها: - معاون حقوقی وزارت راه - معاونت اداری و مالی وزارت راه - کارشناس ارشد نهاد ریاست جمهوری - بازرس ویژه وزیر راه و ترابری - معاون بودجه و امور مجلس وزارت راه - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه - نماینده مردم سلماس در مجلس ششم، هفتم و هشتم تحصیلات: - فوق لیسانس حقوق بین الملل و مدیریت دولتی - لیسانس عمران