حسین سبحانی نیا

نماینده مردم شریف نیشابور

جنسیت: مرد

آدرس وب سایت: http://sobhaninia.parliran.ir

  • در سال 1358 : پذیرش مسئولیت واحد اعزام مبلغ حزب جمهوری اسلامی ایران
  • در سال 1359: اشتغال در وزارت امور خارجه بعنوان رئیس اداره آموزش - گزینش و ارزشیابی و مسئول هیات عالی بازسازی نیروی انسانی وزارت امور خارجه
  • در سال 1363 : پس از شرکت در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی بعنوان نماینده مردم نیشابور سه دوره (2 - 3 - 4 ) حضور در مجلس شورای اسلامی در طول دوازده سال خدمت در مجلس ,بعنوان عضو و سخنگوی کمسیون سیاست خارجی مجلس و در دوره چهارم بعنوان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی.
  • در سال 1375 : ابتدا به عنوان مشاور وزیر امور خارجه و سپس بعنوان سفیر و نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در کشور مغرب ( مراکش ) .
  • در سال 1379: بعنوان معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران . و مدیر مسئول ماهنامه سیاسی نظامی و امیران فردا.
  • در سال 1380 : بعنوان معاون همکاریهای علمی و امور بین الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  • در سال 1381 : بعنوان معاون طرح و برنامه و امور بین الملل سازمان امور مساجد و مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه گلبانگ و ماهنامه مجله مسجد.
  • در سال 1382 : پس از شرکت در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی مجددا حضور در سنگر مجلس بعنوان نماینده مردم نیشابور و انتخاب به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و حضور مجدد در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی .
  • ١٣٨٤: به عنوان دبیر کل کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی انتخاب و برای دور دوم نیز انتخاب و ادامه دارد.
  • ١٣٨٧: در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز دکتر سبحانی نیا با رای قاطع مردم نیشابور به خدمتگزاری در سنگر مجلس به عنوان نماینده نیشابور و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه می دهند . ایشان همچنین در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس گروه دوستی ایران و چین و ایران و مراکش و ایران و سیرالئون و ایران وایتالیا انتخاب گردید.