سید ناصر موسوی لارگانی

نماینده مردم شریف فلاورجان

جنسیت: مرد

آدرس وب سایت: http://www.nmousavi.com/

استان: فارس

شهر: فلاورجان

تلفن محل کار: 03123124212

سوابق :
 

- دبیری آموزش و پرورش از سال 70 تا سال 86
 

- عضویت در هیئت مدیره شرکت تعاونی فرهنگیان شهرستان فلاورجان
 

- عضویت و ریاست هیئت مدیره شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی شهرستان فلاورجان 
 

- عضویت در هیئت اجرایی انتخابات های متعدد مابین سالهای 70 تا 85
 

- عضو ناظر هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی در انتخابات های متعدد در شهرستان فلاورجان در سالهای 70 تا 85
 

 
 

 مسئولیتها پس از نمایندگی :
 

- انتخاب به عنوان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در 4 سال پیاپی
 

- انتخاب به عنوان نایب رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس هشتم
 

- انتخاب به عنوان عضو شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان
 

- انتخاب به عنوان ناظر گمرک جمهوری اسلامی ایران
 

- انتخاب به عنوان عضو هیئت عالی تحقیق و تفحص از بانکها
 

- انتخاب به عنوان عضو هیئت عالی تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری صنعتی

-    انتخاب به عنوان عضو کمیسیون مشترک بررسی ادغام وزارتخانه ها