محمد رضا محسنی ثانی

نماینده مردم شریف سبزوار

جنسیت: مرد

تلفن تماس: 02133120774

استان: خراسان رضوی

شهر: سبزوار