محمدحسن ابوترابی فرد

نماینده مردم شریف

جنسیت: مرد

تلفن تماس: 02133440003

استان: قزوین

شهر: قزوین

  • معاون قوانین مجلس شورای اسلامی